Välkommen till Storsättra Gård, HVB-hem!

  

Familjebehandling sedan 1987

Verksamheten vänder sig till:
  • Förälder/föräldrar med psykosociala problem och deras barn 0-15 år. SoL, LVU, 56§ KvaL, kontraktsvård.
  • Gravida kvinnor, tonåringar och vuxna, som behöver stöd inför förlossning och första tiden därefter.
  • Utredningsuppdrag, där behov finns för fortsatt uppföljning efter vistelse på utredningshem.