Välkommen till Storsättra Gård, HVB-hem!

 OBS! 

Familjedagen är inställd på grund av rådande omständigheter.


Familjebehandling och utredning

         Verksamma sedan 1987

    Verksamheten vänder sig till:

  • Förälder/föräldrar med psykosociala problem och deras barn 0-15 år. SoL, LVU, 56§ KvaL, kontraktsvård.
  • Gravida kvinnor, tonåringar och vuxna, som behöver stöd inför förlossning och första tiden därefter.