Barnsamtal

Många barn som kommer till Storsättra Gård har varit med om traumatiska händelser, t ex bevittnat våld eller själva blivit slagna. Barnen kan ha varit omhändertagna och skilts från föräldrarna. Många gånger har dessa barn inte fått prata om vad de har varit med om. Storsättra Gård erbjuder därför samtal med barnen efter den norske barnpsykologen Haldor Övreeides metod.

Syfte med barnsamtalen är bland annat att barnen får möjlighet att bearbeta traumatiska händelser, får information
om sin situation och bekräftelse på det man varit med om.

Metod

Barnet träffar behandlaren tillsammans med föräldern. Barnet skall vara förberett på vad man skall prata om och ha godkänt det. Behandlaren finner barnets orienteringspunkt och delar barnets fokus. När behandlare och barn har en fungerande dialog och rytm kan behandlaren föra in temat.

Om barnet är litet eller om man bedömer att det blir för svårt för barnet att själv uttrycka sig är det lämpligare att föräldern berättar vad barnet varit med om med barnet tryggt bredvid sig.

Samtalen videofilmas för att behandlaren bättre skall följa barnets process och också för att förändra och förbättra samtalstekniken.