Djur som medhjälpare i behandlingsarbetet

Med djuren som medhjälpare ges möjlighet till personlig motivation,
utbildning och rekreation. Tydliga rutiner ger förutsägbarhet och trygghet. Både barn och vuxna slappnar av, tar emot instruktioner och lär sig samarbeta. Samspelet och relationen med djur utvecklar tillit och empatisk förmåga.

Stall- och djurskötsel ingår som en viktig del i barngruppsverksamheten. I stallet
finns hästar, två grisar, två minigetter, kaniner och några stallkatter.

Det förekommer två relevanta begrepp när man talar om djur som medhjälpare i behandlingsarbete. Det man skiljer mellan är Animal-Assisted Therapy (AAT) och Animal-Assisted Activites (AAA).


På Storsättra utgår vi från AAA, som kortfattat handlar om aktiviteter med djur som äger rum under överseende av behandlingspersonal. Målet med aktiviteten kan vara fler än ett, vidare kan antalet djur och barn som ingår i aktiviteterna variera. AAA ger möjlighet till motivation, utbildning, rekreation, terapeutiska fördelar för ökad livskvalitet.

Barnridning

Alla barn, oavsett ålder, har möjlighet att rida. Genom ridning tränas balans, grovmotorik, takt och känsla. Spända och rädda barn, slappnar av på hästryggen och börjar skapa en relation till ledare och häst. Aktiva och rörliga barn tränar att sitta stilla, fokusera och ta information.