Externa konsulter

Barnpsykolog Jan-Eric Gustavsson finns till hands på Storsättra några timmar varje vecka. Jan-Eric har lång erfarenhet av arbete med utsatta barn.Stöd för personalen att bibehålla barnfokus, bedömning och beskrivning av relation förälder-barn.

Extern handledare Jan Pålsson, socionom, leg. Psykoterapeut, familjterapeut. Handledare och lärare i systemiskt familjearbete och psykoterapi. Traffar personalen en gång i veckan, ärende- och processhandledning med möjlighet till samforskning.

Storsättras psykiatriker Elisabeth, MD, Specialist Qualification in Psychiatry, anlitas vid behov. Knuten till verksamheten som finns att tillgå vid behov.

Storsättra har ett upparbetat och nära samarbete med viktiga resurser i närområdet:

  • Skola, barnomsorg, Tandl. i Brottby.
  • BVC, MVC, Husläkare i Vallentuna.
  • Barn- och vuxenpsykiatri (DS), BUP.
  • Norr samt psykiatriska mobila teamet.