Lösningsfokuserat arbete

På Storsättra finns sedan lång tid en inarbetad lösningsinriktad inställning, dvs kort uttryckt förmågan att omvandla problem till mål och sedan fokusera på målen snarare än på problemen.

Nätverksarbete

I lösningsfokuserat arbete definieras nätverket. Ett samarbete med nätverket ger oss möjlighet till att stötta anhöriga och hjälpa dem att vara en resurs för familjen. Under senare delen av behandlingstiden ger vi möjlighet att bjuda in till nätverksmöte, i syfte att samla alla "goda krafter" och tydliggöra vilka resurspersoner som finns runt familjen och för att stärka vår familj inför en hemgång. Det blir oftast en mycket positiv upplevelse att få se att det finns människor som bryr sig.

"Pep-grupp" - "Dubbelstjärnan"

"Pep-gruppen" (individuellt i grupp enl. psykiatriker B. Furmans metod) arbetar tillsammans med vår reteamingcoach en förmiddag varannan vecka. Den lösningsinriktade inställningen i "Pep-gruppen" medför en konkret inriktning på var och ens resurser och förmåga. Det blir ett samarbete kring mål och delmål. Den boende blir delaktig och ansvarig för sin egen utveckling.