Medarbetare

Storsättra Gård har bemanning dygnet runt under hela året.

Personalgruppen består av 17 st, varav 13 st fast anställda. Personal har rekryterats utifrån hur personalgruppen ser ut, så att vi yrkes- och erfarenhetsmässigt kompletterar varandra.

På Storsättra Gård finns behandlare med olika utbildning; socionomer, mentalskötare, sjuksköterska, förskolelärare, barnskötare, ekonom, Marte Meo-terapeuter.

Personalen är samstämd, kan identifiera svårigheter på ungefär samma sätt, men hjälpa på ett personligt sätt, både i vardagen och i fokuserade samtal.

Personalen har lång erfarenhet av och stor kunskap om barn, intuitivt handlag, förmåga att se barnet ihop med föräldern och som en egen person. Storsättra Gård har under alla år arbetat med familjer med olika kulturell bakgrund. Förutom den egna erfarenheten på Storsättra Gård har vi tillgång till värdefull kultur-kompetens genom vår handledare, som tidigare arbetat som psykoterapeut på Röda Korsets center för torterade flyktningar.