Verksamhetens grundsyn och förhållningssätt

Vårt arbete präglas av att se och arbeta med människor och deras livsberättelser i sitt sociala sammanhang. Våra insatser utgår från att se barnet och dess behov och resurser i centrum.

Verksamhetens grundsyn

Verksamhetens grundsyn vilar på flera olika teoretiska utgångspunkter som systemisk, narrativa och kognitiva traditioner såväl på modern utvecklingspsykologi och den mer relationsinriktade psykodynamiska teorin.

Mångfald och anpassning

Mångfald och anpassning till varje barn, familj och dess sociala nätverk, inklusive berörda samverkanspartners är en grundläggande hållning i vårt arbete.

Ett öppet och dialogiskt förhållningssätt

i samtal om möjligheter, svårigheter, utveckling, resultat och val av insatser med familjer och deras sociala nätverk.