Resurser och möjligheter

På Storsättra Gård finns det många möjligheter att utvecklas och växa.

Vi erbjuder:

  • Lantlig miljö med närhet till djur och natur.
  • Kontaktmannaskap
  • Vardagligt praktiskt arbete i hemlik miljö.
  • Rutiner och struktur.
  • Individuellt anpassade insatser; interna såväl som extern.

Särskild inriktning på samspel

Särskild inriktning på samspel mellan förälder-barn genom Marte Meo-metoden, barnsamtal samt konsulterande samtal med barnpsykolog.

Individuella behandlingsplaner med möjlighet till individualsamtal, parsamtal, familjesamtal och nätverksmöten.

Vi hjälper till med att utforska föräldrars omsorgsförmåga på ett tryggt och respektfullt sätt i en hemlik miljö för att i samverkan med andra, arbeta fram lämpliga insatser under tiden och för tiden efter vistelsen på Storsättra Gård.

Med djuren som medhjälpare

Med djuren som medhjälpare ges möjlighet till personlig motivation, utbildning och rekreation. Tydliga rutiner ger förutsägbarhet och trygghet. Både barn och vuxna slappnar av, tar emot instruktioner och lär sig samarbeta. Samspelet och relationen med djur utvecklar tillit och empatisk förmåga.

Genom såväl det dagliga praktiska arbetet som i de riktade behandlings-insatserna vill vi och våra samverkansresurser erbjuda barn, ungdomar och vuxna goda samtal, öppna, ärliga och tillitsfulla relationer. En miljö med människor, djur och natur att växa och utvecklas i både på ett känslomässigt och socialt plan.