Marte Meo - av egen kraft

Marte Meo metoden bygger på grundsynen att det är samspelet med personer som är av betydelse. Det är i samspelet som man upptäcker vem man är, vad man är värd, hur man uppfattas av andra samt hur relationer utformas och behålls. Via kommunikationen med andra får världen mening och struktur, man får en förståelse för det som sker och man kan själv få möjlighet att påverka och kontrollera något av detta (E.Jansson, 2001).

Syftet med Marte Meo

Syftet är att stärka förälder-barnrelationen genom att bygga på det som redan
finns hos föräldern, vilket skall ge upphov till en utvecklingsstödjande
kommunikation.

Marte Meo metoden

Marte Meo metodens verktyg är videokameran. Man filmar där föräldern gör något tillsammans med sitt barn. Föräldern bestämmer vilken situation
som skall filmas. Behandlaren tittar sedan igenom filmen själv och gör en kommunikations- och samspelsanalys. Man hittar utvecklingsnivån både hos barnet och hos föräldern. Utifrån det tar man ut delar ur filmen som blir värdefull för föräldern att se och reflekterar tillsammans om vad som sker, hur det känns och vad barnet behöver.